Генетско тестирање

Во Ветеринарен Центар изведуваме специјализирано генетско тестирање, кое е единствено во нашата држава. Само во Ветеринарен Центар можете да направите детална генетска анализа која може да открие повеќе видови на наследни болести и дефекти.