Општа и превентивна ветерина

Ние веруваме дека превенцијата е најдобриот лек! Редовните годишни преглед ќе ни овозможат да спречиме, дијагностицираме и третираме болест во раните фази, честопати пред да забележите какви било симптоми. Третманот е поефикасен кога започнува порано, затоа превентивната нега му помага на вашето домашно милениче да живее долг и здрав живот со вас.

Нашата стратегија е да се фокусираме на превенција и благосостојба на вашиот миленик. Со Вас ќе разговараме за сите аспекти на здравјето на вашиот миленик  и заедно ќе работиме за да ја формулираме најдобрата стратегија .