Ортопедија

Ветеринарна ортопедија е област која вклучува брзи динамичен развој. Тоа е специјалност која има за цел да дијагностицира и третира болести и деформитети поврзани со коските, мускулите, лигаментите и зглобовите на животните.
Постојат неколку коскени заболувања кои се независни од траума, како што се вродени дислокации, деформации на коските, дисплазии, неоплазми и артрози.

Трауматологијата се занимава со траума на мускулно-скелетниот систем, односно повреди кои вклучуваат коски, зглобови, тетиви на торакални и карлични екстремитети, карлица и ‘рбет.

Употребата на нови материјали и напредни техники им овозможува на животните кои страдаат од фрактури да се вратат на своите физички активности што е можно поскоро.