Естетски операции


Естетски операции на домашните миленици се занимаваат со козметички оперативни зафати кои се изведуваат за да се коригира или модифицира изгледот на милениците. Некои од операциите вклучуваат потсекување или остранување на опашката, сечење или корекција на ушните школки, остранување на петиот прст на задните нозе, бришење на брадавици и тртки, и други кожни деформации. Исто така, некои нови методи кои се користат во САД вклучуваат вметнување на силиконски или пластични импланти на веке кастрираните машки кучиња.

Според Европската конвенција за заштита на домашните миленици, предложена е забрана на хируршки оперативни зафати кои целат на корекција или модификација на изгледот или се изведуваат без медицинска причина. Овие операции треба да се оправдани само во случаи на повреди, тумори или други здравствени проблеми. На пример, опашката кај кучињата има важна улога во одржувањето на рамнотежа и комуникацијата со другите животни. Има раси каде што се дозволени ампутации на опашката, но најпожелниот период за изведување на оваа операција е од третиот до петтиот ден од раѓањето на кучето за да се избегне анестезијата и поврзаниот ризик.

Ампутацијата на петтите прсти на задните нозе кај кучињата може да биде оправдана ако има механички оштетувања при движење по мраз или снег. Оваа операција се изведува во првата недела од животот на кучето. Сепак, кај некои раси петите прсти се сметаат за расна карактеристика и поради тоа не се острануваат.

Остранувањето на гласните жици преставува отстранување на ткивото во гркланот кое е одговорно за создавање на гласот. Оваа операција може да резултира со значително пригушен глас кај кучињата, иако некои процедури создаваат сврзно ткиво на местото на операцијата за обнова на гласот. Постојат и други методи за контролирање на лаењето, како што се користат шок огрлици кои реагираат на треперењето на гласот над одредена фреквенција.

Отстранувањето на ноктите кај мачките е популарна операција во американските држави поради контролата на гребењето по станот. Пожелно е оваа операција да се изведе пред да помине шест месеци од возраста на мачката.

Остранувањето на тртки или брадавици од различни природни тумори е оправдано поради потенцијалната опасност, особено ако се наоѓаат на места каде што може да бидат изложени на триење, како меѓу нозе или околу вратот.

Вметнувањето на силиконски или пластични импланти на местото на вистинските тестиси на кучињата е популарна метода во САД, но не е популарна во Европските земји.

Прашањето за оправданоста на некои естетски операции врз домашните миленици предизвикува дискусии. Некои сметаат дека овие операции се производ на неумерените и нескромни апетити на луѓето да влијаат на сè што го опкружува. Оваа дискусија отвара реторичко прашање дали Мајката Природа би можела, преку својот еволутивен пат, да ги дизајнира домашните миленици без потреба од операции како што се ампутации на опашки, уши, гласни жици, тестиси, нокти итн.