Кучешки години


Долг живот, за долга љубов

Мајката природа се има погрижено за животниот век на нашите миленичиња, па ни останува само да се потрудиме да им овозможиме што поголем број на полни и задоволни години. Секој сопственик на кученце може да се надева дека неговото милениче ќе доживее долг и среќен живот, ако избере здрава раса и го одгледа со правилна исхрана, физичка активност и доверба.

Често поставувано прашање на сите сопственици е колку е старо нивното куче и како одговара една човечка година во животот на куче. Додека се сметаше дека една календарска година одговара на седум кучешки години, сега најновите истражувања од страна на кинолозите предложија скала која помалку точно ги споредува кучешките и човечките години:

Куче        Човек

6 месеци 10 години

1 година 15 години

2 години 24 години

3 години 28 години

4 години 32 години

5 години 36 години

6 години 40 години

7 години 44 години

8 години 48 години

9 години 52 години

10 години 56 години

15 години 76 години

21 година 100 години

Без оглед на ова, животните ќе покажат надворешни симптоми на стареење според своите генетски предодредени услови и условите на одгледување. Неколку типични предзнаци на староста на кои треба да им обратите внимание вклучуваат склоност кон дебелеење, намалена активност или подвижност, намален слух и можеби нервоза и незаинтересираност.

Со зголемувањето на возраста, појавувањето на одредени болести како ревма, артритис, тумори, срцеви заболувања, полни заболувања и други станува поголема можност. Затоа е важно да бидете во контакт со ветеринарот и да преземете мерки за превенција и нега на вашето куче.

Во заклучок, со соодветна грижа и редовни ветеринарски контроли, може да помогнете на вашето куче да живее долг и среќен живот. Оддавајте внимание на неговите потреби и сигнали, и бидете тука за него како што тој е тука за вас.